KLAUSIMAI / ATSAKYMAI

Home / KLAUSIMAI / ATSAKYMAI

Pagal galiojančias normas visi statiniai (tame tarpe ir pastatai) skirstomi pagal naudojimo paskirtis.
Statinio naudojimo paskirtis – statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms gyventi, ūkinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose. STR „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ“.

Statinio paskirties keitimas – procesas, kurio tikslas pakeisti esamo pastato paskirtį. Pvz.: iš viešbučių į gyvenamąją.
Norint pakeisti pastato paskirtį, pastatas turi atitikti 100 procentų naujos paskirties reikalavimus.
Pastato paskirtis privalo priklausyti nuo žemės paskirties. Išimtis – jeigu sklype yra daugiau pastatų, kurių bendras plotas yra didesnis nei pastato, kuriam keičiama paskirtis.

ŽEMĖS PASKIRTIS bus nurodyta detaliajame ar bendrajame planuose, Registrų centro išraše.
STATINIO PASKIRTIS nurodyta Registrų centro išraše,  kartais ji sutaps su informacija, kuri pateikta detaliajame ar bendrajame planuose.
PATALPŲ PASKIRTIS bus nurodyta Registrų centro išraše, dažnai (jeigu paskirtis nebuvo specialiai keista) ji sutaps su pastato paskirtimi, kuri kartais sutaps su detaliuoju ar bendruoju planais.

Pastatų naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos. Jų įgalioti atstovai už statinio ar patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gali skirti baudą.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą bauda už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gali svyruoti nuo 144 € iki 2896 €, juridiniam asmeniui nuo 1448 iki 7240 €.
Daugkartiniai pažeidimai gali vesti link teisminių procesų.

ŽEMĖS, PASTATO IR PATALPŲ PASKIRTIS svarbi, nes skirtinguose vienetuose vystoma skirtinga veikla. Veiklos pagal savo pobūdį grupuojamos ir joms skiriamos atskiros ar bendros teritorijos/patalpos. Pvz.: kirpykla daugiabutyje. Šiuos funkcijos papildo viena kitą ir dera kartu. Tai dažna kombinacija. Analogiškai, įvairių metalų apdirbimas daugiabutyje nėra gera kombinacija.

Jūs negalėsite gauti oficialių dokumentų, su sijusių su Jūsų turimu/nuomojamu turtu. Pvz.: norėdami registruoti vaiką į darželį, turite deklaruoti gyvenamąsias patalpas; studijos, viešbučiai ir kiti variantai dažniausiai netinka ir registracija tampa negalima. Taip pat norėdami gauti paramą verslui, Jūsų įmonė turi veikti patalpose, kurių paskirtis atitinka Jūsų veiklą.
Jeigu gyvenate negyvenamosios paskirties patalpose, Jums reikia mokėti nekilnojamojo turto mokestį, kuris priklauso nuo patalpų vertės.

Prieš veiklos vykdymą.
Norime atkreipti dėmesį, kad įstatyme numatomos išimtys, kuomet vykdant kitokią veiklą nei nurodyta dokumentuose, nereikia keisti paskirties. Visgi šiuo atveju, vis tiek reikia gauti gyventojų sutikimus. Išimčių sąrašas.

BENDRUOJU ATVEJU:
nuosavybės dokumentų;
bendraturčių sutikimo;
paskirties keitimo projekto/aprašo;
specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.